Handledning

Handledning

Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp för ledning och personal inom exempelvis stat, kommun, landsting eller privat verksamhet.

 

Syftet med handledningen är att ge individen eller gruppen möjlighet till reflektion och eftertanke kring sin yrkesroll och att ge möjlighet att lyfta olika frågor kring den, enskilda ärenden eller olika teman. Här lyfter vi gruppens egna erfarenheter och tysta kunskap med målet att i slutändan att öka antalet medvetna val i yrkesrollen.

 

Under handledningen identifierar och reflekterar vi tillsammans kring eventuella problem, bekräftar och inspirerar varandra, löser problem och reparerar eventuella skador. Det blir ett tillfälle att få pysa ut sådant som kanske grott länge och att under experiment, lek och olika övningar nå fram till en bättre arbetsmiljö. Vi utvidgar tänkandet från ”Jag måste försöka att alltid göra rätt” till ”Jag måste försöka förstå vad som sker”.

 

Handledningens mål:

•Att hitta det dynamiska spelet i arbetsgruppen.

•Utveckla den professionella yrkesidentiteten.

•Utveckla den analytiska förmågan samt förmågan till inlevelse.

 

Målgrupp:

Ledning och personal inom skola, vård, omsorg, socialt arbete, psykoterapi, konsultation, organisation, pedagogik, ledarskap och olika utbildningsenheter.