Individuell terapi

Psykoterapi

Psykoterapi är en samtalsbehandling som bedrivs av en Leg. psykoterapeut. Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par eller i grupp. Antal samtal varierar. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på vad du behöver hjälp med.

 

Jag arbetar utifrån en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och en öppenhet för existentiella frågor. Grunden i mitt arbete är att arbeta med självinsikt och relationer till andra för att minska psykisk ohälsa. Jag arbetar utifrån psykodynamisk grund med kognitiva inslag, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Psykisk ohälsa kan uppvisa olika symptom såsom sömnsvårigheter, relationsproblem, koncentrationssvårigheter, rädsla, ångest och oro.

 

Du kan känna behov av samtalsstöd i olika skeden i livet. Några exempel:

•Vid sjukdom eller olycka som påverkar din livssituation

•Depression och ångest

•Livskriser, såsom skilsmässa, arbetslöshet, sorger och förlust

•Relationsproblem i yrkesliv eller privatliv

•Utbrändhet och trötthetssyndrom

•Existentiella livskriser och frågeställningar